22:39 / 13-11-2019
Ərdoğanla Tramp görüşdü
Türkün nişanəsi – Hekayə
Tarix: 10-11-2018 18:38 | Bölmə: Azad MÜZƏFFƏRLİ
Türkün nişanəsi
(hekayə)

- Sən... Sən... Sən... Sən... Sən,- deyə beləcə düz 27 nəfəri ayağa qaldırdı. Yerindən qalxanların da “düzdü” anlamında qafalarını yırğalamaqdan başqa çarəsi qalmırdı. Növbəti möcüzə göz önündəydi. Hamı ağzıaçıla, gözləri bərələydi. Salondakı yüzdən çox insanın içərisindən türkləri yenə də zərgərdəqiqliyi ilə müəyyənləşdirə bilmişdi. İllər bir-birini əvəzləsə də, onun bu fitri istedadından kimsə axıra qədər baş aça bilmirdi. Çoxları bunu Tanrı vergisi bilsə də, bəziləri burada hansısa sadə bir sirrin olduğu qənaətindəydi. Elə əsas məsələdə bundaydı, axı, nədən ibarətdir o sirr?! İllər bir-birini əvəzləsə də, Şalomun bu “matah”ından kimsə baş aça bilimirdi ki, bilmirdi.

Dünyaya Azərbaycanda göz açmışdı, uca dağlar qoynunda, təbiətin səfalı guşələrindən birində. Dağ yəhudisiydi. Ali təhsilli psixoloq idi. Di gəl, onun heç diploma da ehtiyacı yoxdu, elə, anadan psixoloq doğulmuşdu. Pulu-parası da saya gəlmirdi. Tanrı təpəsindən tökürdü. Çörəyi türklərdən çıxırdı. Fərq etməzdi haranın türkləridir, Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan və ya digər türkdilli ölkələrdən olsun. Sorağı dünyanın dörd-bir tərəfindən gəlirdi. Ələxüsus da, türkdilli ölkələrlə yanaşı İsraili, yəhudilərin geniş yayıldığı Amerikanı, Avropanı da ayaqaltı eləmişdi. Ən məşhur televiziyaların mütamadi qonağı olardı. Ötən müddətdəki seansları saya gəlmirdi. Zəhməthaqqı olmayan yerə qədəm belə basmazdı.

Görünüşcə oxşar yüzlərlə, minlərlə insanın arasından məhz türkləri heç bir səhvə yol vermədən ən uzağı yarımca saatın içərisində ayırdı edə bilirdi. Fərq təkcə ondaydı ki, qıyıq gözlü türklərin seansı ayrıca olardı. Həmin tədbirlərə onların özlərinə oxşar millətlərin nümayəndələri dəvət olunardılar. Lap, məəttəl qalınası işdi. İnsanda fərasətə bax, əsrlər boyunca yəhudilərin başına gələn əhvalatlar əsasında məhz türkləri başqalarından seçə biləsən. Onu gözbağlayıcı, ekstrasens sayanlar da az deyildi. Fikirlər haçalanırdı. Di gəl, heç kəs Şalomun bu “nömrə”lərinin mahiyyətinə vara bilmirdi.

Həsəd aparılası, sirli-sehrli nitqi vardı. Sanki, ozandı, qopuzu sinəsindən əskilməzdi. Səsi musiqiliydi, insanı yerindən oynadan əks-sədası vardı. Azərbaycan təbiətinin şəhdi-şirəsi onun səsinə hopmuşdu. Təşkilatçılar ciddi-cəhdlə seçdikləri bir-birinə bənzər yüzlərlə iştirakçını salona toplayardılar. Seçim üstə əsim-əsim əsərdilər. Müxtəlif ölkələri təmsil edən iştirakçıların kəlmə də kəsməyə ixtiyarları yoxdu. Seans zamanı yalnız dinməz-söyləməz Şalomun söylədiyi həyat hekayətlərinə qulaq kəsilməliydilər. Hekayətlər əsrlər boyunca yəhudilərin başına gələnlərdən olardı. Mövzular çeşidbəçeşiddi. Hitlerin xeyir-duası ilə yəhudilərin başına açılan amansız oyunlardan tutmuş onların müdrikliyi, qəhrəmanlıqlarından bəhs edilən həyati səhnələrə qədər. Hamısı da ustalıqla seçilmişdi, çox təsirliydi, ürəkdağlayanları da, heyrət doğuranları da qəlbəyatımlıydı, insanın iç dünyasını yerindən oynadırdı. Bu hekayətlər Şalomun avazında daha anlamlı keyfiyyətə köklənərdi.

Şalomun dillər əzbəri olan möcüzəsi kimsəyə rahatlıq vermirdi. Ta onun 60 illik yubileyi keçirilənə qədər heç nə dəyişmədi ki, dəyişmədi. Hamılıqla baş sındırsalar da, onun sirrini tutmaq kimsəyə müyəssər olmadı. Nəhayət, etiraf məqamı yetişdi.

Şalomun boya-başa çatdığı kənddə toy-bayramdı. Elə ölkə tapılmazdı ki, oradan qonaq gəlməsin. Şalomun sorağı ötən müddətdə Arktika və Antarktidanı belə ayaqaltı eləmişdi. Eşidən-bilən yəhudilər, cuhudlar da Azərbaycanın dağlar qoynundakı təkrarolunmaz mənzərələrinin dadını çıxarmaq fürsətini fövtə verməmişdilər.

Sağlıq-sağlığa qarışmışdı. Dillənən-dillənən Şaloma, bir də Azərbaycana ürək sözlərini, dualarını əskiltmirdi. Elə ki, növbə səbəbkara yetişdi, məclisə tam sakitlik çökdü. Hamılıqla ona qulaq kəsilmişdilər. Ünvanına söylənilənlərdən göylərdə cövlan edən Şalom təzəcə ürəyini boşaltdığı məqamda səbrini basa bilməyən ağsaqqallar, səbəbkara ərki çatanlar yerbəyerdən dilləndilər ki, qardaş, daha bəsdi “bizim başımıza corab hördüyün”, sənə and veririk Uca Yaradana, açıqla görək, bəs, necə olur ki, adicə yəhudi hekayətləri əsasında sən türkləri görünüşcə oxşar digər millətlərdən bu qədər dəqiqliyi ilə ayıra bilirsən?! Bax, bizi maraqlandıran əsas məsələ budur, sən canın ürəyimizi çəkmə, de gəlsin, həqiqət anı yetişdi, burdan oyanası yoxdu?! Çıxılmaz vəziyyətə düşən Şalomun artıq itirəcəyi heç nə yox idi, bir də ki, indiyəcən qazandığını qazanmışdı, yığdıqları bundan belə qırx arxa nəslinə yetərliydi. Həm də yamanca yorulmuşdu, dünyanı qarışbaqarış gəzib dolaşmışdı. Reallığı göz önünə alıb məclis əhlinə işarət elədi ki, səbrli olun, indi növbəylə sizi hər şeydən agah edəcəm.

Hamının qulağı ondaydı. Şalom silkinib mətləb üstə gəldi:

- Əzizlərim, ədalət naminə bəri başdan ərz eləyim ki, biz - Azərbaycanda əsrlərdi yaşayan yəhudilər xoşbəxtliyin tamını burada qədərincə dadmışıq. Bura bizim ikinci Vətənimizdir. Azərbaycanda özümüzü cənnətdəki kimi hiss edirik... Qaldı ki, mənim seanslarımın sirrinə, bu, çox sadədir, sadədən də sadə. Əslində, heç psixoloqluğa da burada elə bir ehtiyac duyulmur. Əvvəlcədən onu deyim ki, mənim seans zamanı yalnız yəhudi hekayətləri söyləməyim yayındırıcı manevr məqsədi daşıyırdı. Mən bu yolla yəhudilərin, yəhudiliyin təbliği imkanını da əldən vermirdim. Türkləri digərlərindən ayırmağımın başlıca səbəbi isə onların göz yaşlarının ovucunun içində olması ilə bağlıdır. Ta körpəlikdən, ağlım kəsəndən bəri bunun şahidi olmuşam. Türklər, fərq etməz Azərbaycan, Türkiyə və ya digər türkdilli ölkələrdən olsunlar, təkcə özünkünün deyil, hamının dərdinə də, sevincinə də şərikdilər, təbii ki, erməniləri çıxmaq şərtilə, bunun da babalı o yaramazların öz boynunadı. Əsas odur ki, nəql edilənlər təsirli, ürəyətoxunan olsun, insanın iç dünyasını yerindən oynatsın, bəşəri, humanist amallara, Tanrının ümdə mətləblərinə söykənsin. Vəssalam, sadəcə bu qədər. Türklər adicə himə bənddi, ürəkləri yuxadı, zatən nəcibdilər. Tanrı işığı onların içindədir. Mən də həm seansların gedişində salondakılara diqqət yetirirdim, həm də seansdan sonra qəlbən, bütün varlığı ilə kövrələnlərin gözlərinə. Bununla da sıravi bir üsulla sərrafcasına türkləri anındaca müəyyənləşdirirdim. Türkün ovucunda olan göz yaşları digərlərininkinə qətiyyən bənzəməz. O göz yaşlarında bulaq hallallığı var. Tanrı onları ta bünövrədən adam balası adam yaradıb!!!скачать dle 10.5фильмы бесплатно
Bölməyə aid digər xəbərlər
12-08-2019, 10:45 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Həyata mistik güzgüdən baxış
20-07-2019, 11:13 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Azan gəmilər limanına yan alarkən - Fotolar
16-07-2019, 13:33 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Boşluqdan qaçışa çağırış - Foto
1-07-2019, 00:41 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Nəhslərlə nəhsə son - Hekayə
17-06-2019, 12:58 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Alın yazısı
13-06-2019, 00:45 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Yuxu kimi yuxu - A. Müzəffərli yazır
25-04-2019, 13:46 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Kədər işığında - A. Müzəffərli yazır
13-04-2019, 00:33 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Göz yaşları quruyanda - Hekayə
6-04-2019, 01:09 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Axşam xaşı - A. Müzəffərli yazır
30-03-2019, 15:43 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Sonuncu dərvişliyə iddia - A. Müzəffərli yazır
16-03-2019, 12:21 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Robtex - Azad Müzəffərli yazır
9-03-2019, 13:43 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Bircə günlük padşahlıq - Hekayə
2-03-2019, 12:47 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Əzrayılın taym-autu - A. Müzəffərli yazır
16-02-2019, 12:13 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Alimsayağı sual - Hekayə
9-02-2019, 11:52 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Hekayələr - Azad Müzəffərli yazır
2-02-2019, 10:48 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Təbiətin sehrində - A. Müzəffərli yazır
26-01-2019, 19:14 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Yanlış da bir naxışdır - Hekayə
14-01-2019, 12:43 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Şallağa gəl, şallağa - A. Müzəffərli yazır
7-01-2019, 18:21 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Dilimizə mələməmiş quzu kəsməyin tam vədəsidir
1-01-2019, 18:37 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Çuğulların aqibəti - A. Müzəffərli yazır
28-12-2018, 22:58 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Sevgi və yurd həsrətindən yoğrulan şeirlər müəllifinə
16-12-2018, 20:06 Azad MÜZƏFFƏRLİ - “Şərikli” atalar sözləri
7-12-2018, 23:10 Azad MÜZƏFFƏRLİ - İtlərin mitinqi - Azad Müzəffərli yazır
25-11-2018, 18:46 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Bizdən dilənçi çıxmaz - Hekayə
17-11-2018, 19:29 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Bütöv Azərbaycana uzanan ömür yolu
10-11-2018, 18:38 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Türkün nişanəsi – Hekayə
3-11-2018, 10:07 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Frans Kafkanın çaqqallarına ehtiramla - Esse
20-10-2018, 15:22 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Kişilərin sipəri - (Hekayələr)
15-10-2018, 01:39 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Göyün Yerdən həmişə xəbəri var
7-10-2018, 16:27 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Dilim-dilim dilimlənən dilim
1-10-2018, 15:35 Azad MÜZƏFFƏRLİ - “Ədəbiyyatın kulisi”nə kulisdən baxış
25-09-2018, 22:43 Azad MÜZƏFFƏRLİ - Nəmişliyin əl işi (Hekayə)

{sape_links}{sape_article}