Heç vaxt sönməyəcək atəşin gur işığında
Tarix: 23-02-2022 13:05 | Bölmə: Akif CABBARLI
Heç vaxt sönməyəcək atəşin gur işığında

Bakı Dövlət Universitetinin elmi işçisi, “Nizami Gəncəvi” Diplomunun laueratı İlhamə Dağlının “Bayrağı öpən ruhlar” kitabı işıq üzü görüb. İlhamə xanım Hacıyeva universitetdə Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti - Azərbaycan dilində akademik və işgüzar kommunikasiya fənnini tədris edir. Müasir Azərbyacan dilinin dialektikasını, ədəbi dil normalarını dərindən mənimsəmiş və tələbələrinə sevdirən bir filoloq olaraq elmi məqalələrində, publisistik yazılarında da dilimizin saflığının qorunması, şifahi danışıq dilinin zənginləşməsi, folklor nümunələrinə yaradıcı münasibəti prioritet vəzifələrdən sayır. Bu yanaşma oxuculara təqdim etdiyi yeni kitabında da özünü əyani biruzə verir.

Müəllif Allahın cənnət mələkləri kimi əbədi həyat bəxş etdiyi məsum körpələrin, anaların, vətənin azadlığı yolunda canından keçən igid əsgərlərimizin qarşısında baş əyir, Azərbaycanın döyünən ürəyi Qarabağı yağı düşməndən təmizləyərkən canlarını fəda etmiş oğulların yarımçq qalmış ömürlərinə, nakam talelərinə həyacan dolu, narahat notlarla süslənmiş poetik bir şərqi ünvanlayır. Onun olub-keçənlərə fantasmaqorik yanaşması oxucunu xəyalən uzaq və yaxın keçmişə aparır. Özünü vətənin istiqlaliyyəti uğrunda qurban verənlərin yanında, yaxınlığında hiss edirsən. Müəllif bu hekayəsində maraqlı və eyni zamanda inandırıcı, düşündürücü ədəbi priyomlardan ustalıqla yararlanır. Şəhid ruhların bədii boyalarla haşiyələnmiş virtual görüşünə görün kimləri “dəvət” edib; Hüseyn Cavidi, Mikayıl Müşfiqi, Əhməd Cavadı, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Cəfər Cabbarlını, Tofiq Fikrəti, Qabili, Xəlil Rza Ulutürkü...

Hüseyn Cavidin ruhlarla görüşündə səsləndirdiyi

“Kəssə hər kim tökülən qan izini,

Qurtaran dahi odur yer üzünü”,
- misraları görüşün leytmotivinə çevrilir.

Tofiq, Fikrət də öz poetik bəyanatını səsləndirir;

Millət yoludur, haqq yoludur, tutduğumuz yol,

Ey haqq yaşa! Ey sevgili millət, yaşa, var ol!

Bədii yaradıcılığında fofklora böyük önəm verən İlhamə xanım bu əsərində də öz prinsipinə sadiq qalır. Dədə Qorqudun ruhu əlində qopuzu ilə cənnət əhli ilə birlikdə Şuşanın dağlarına gəlir; “Artıq vaxtdır, tonqallarımızı qalayaq. Bizə dost olanlar sevincimizə qoşulacaq, hərəsi gəlib burada bir tonqal qalayacaq. Düşmənlərimiz isə bu tonqalın isti ocağında yanıb – yaxılacaqlar. Qiyamətədək cəhənnəm alovunda qovrulacaqlar”.

İlhamə Dağlı yeni kitabına son vaxtlar qələmə aldığı “Alovu sönməyən məhəbbət” romanından bir parça da salıb. Tələbə gəclərin çoxçalarlı həyatından, sevinc və istirablarından, məhəbbət və ayrılıqlarından, rastlaşdıqları çeşidli sürprizlərdən bəhs edən bu bədii nümunə həvəslə oxunur. Lamiyə, Orxan, Sevda, Jalə, Murad və digər obrazlar sanki səninlə bir yerdə yaşayır, təhsil alır, həyatın bərkindən-boşundan birgə çıxırlar. Bu obrazlara inanırsan, ürəyindən bu gənclərə bəzən məsləhət vermək keçir, onların qolundan tutmaq, həyatın, yaşayışın mürəkkəbliyi, ziqzaqları barədə tövsiyələri də çatdırmaq istəyirsən.
Kitabda “Oralarda kimlər var” (Yazar ailələr) rubrikasında yazıçı – esseist Kənan Hacı – dilçi, ədəbiyyatşünas, jurnalist İlhamə Dağlı sərlövhəli müsahibə də böyük maraq doğurur. Hələ 2010-cu ildə “525-ci qəzet”də Tofiq Abdinin imzası ilə dərc olunan müsahibədə Kənanla İlhamənin ədəbiyyat haqqında düşüncələri, ailə kultu, birgəyaşayış qaydaları və prinsipləri barədə mülahizələri böyük maraq doğurur.

İlhamə Dağlının “Tobıktıda günəş doğdu” pyesi, “Virusların söhbəti” və “Bobikin şikayəti” hekayələri yetkin qələm sahibinin daha sanballı, ədəbi həyatımızada səs salacaq əsərlər yaza bilmək perspektivindən soraq verir.

Kitabda İlhamə xanımın seirləri də yer alıb. Ümumilikdə müəllifin yeni kitabının Azərbaycan mətbuatında uğurlu publisistik yazıları ilə tanınan bir qələm adamının nəsr və poeziyada da öz sözünün deyəcəyinə bir etibarlı işarə olduğu qənaətindəyəm. Qarşıdakı yaradıcılıq yolun işıqlı olsun, İlhamə xanım, yaz, yarat. Kənan Hacı kimi tanınmış söz və fikir adamının həyat yoldaşı olmağın bir nişanəsi də elə budur. Üçrəngli bayrağımıza, doğma Azərbaycanımıza olan məhəbbətin heç vaxt sönməyən atəşə çevrilsin.

Müəllifin bütün yazıları - Akif CABBARLIBölməyə aid digər xəbərlər
{sape_links}{sape_article}