07:44 / 21-06-2024
KTMT Almatıda toplanır
Səmimiyyət - Firuz Mustafa yazır
Tarix: 27-12-2020 15:02 | Bölmə: Firuz MUSTAFA
Səmimiyyət

İstedadlı alim, tanınmış geoloq və təvazökar ziyalı Şahvələd Köçərli bu gün də gənclik enerjisi ilə yazıb-yaradır

Tərcümeyi-halından qısa çıxarış:

Şahvələd Köçərli Gədəbəy rayonunun İsalı kəndində anadan olmuşdur.

Orta təhsilini Çayrəsullu kənd orta məktəbində almış, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (İndiki Bakı Dövlət Universiteti) “Geoloji-coğrafiya” fakultəsinin “Neft-qaz geologiyası” ixtisasını bitirmişdir.

Şahvələd Köçərli ali təhsilini yüksək səviyyədə başa vurduqdan sonra “Azneftkəşfiyyat” trestində kollektor, texnik-geoloq, geoloq, böyük geoloq vəzifələrində çalışmışdır. O, AMEA Geologiya İnstitutunda aspiranturada oxumuş, namizədlik dissertasiyasını “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı” ixtisası üzrə müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək geologiya-mineralogiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adına layiq görülmüşdür.

Şahvələd Köçərli bir müddət Geologiya İnstitutunda kiçik və baş elmi işçi kimi çalışmışdır. Amma onun həyatının sonrakı mərhələsi daha çox istehsalatla bağlı olmuşdur. Belə ki, uzun illər “Azneft” İB-də geoloji şöbə müdirinin müavini və şöbə müdiri, “Azneftgeofizika” tresti İB-də baş geoloq və baş direktor vəzifələrində işləmiş, habelə “TPAO”da (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) Qazaxıstan neft layihələrinin icrasında iştirak etmişdir.

Şahvələd Köçərli Azərbaycanda aparılan geofiziki tədqiqatlar sahəsində çox məhsuldar çalışmış, baş idarədə geologiya üzrə baş mütəxəssis, geoloji şöbənin müdiri vəzifələrini icra etmişdir. Biləvasitə onun rəhbərliyi və iştirakı ilə Respublika ərazisində 30-dan artıq perspektivli struktur aşkar edilmiş, bir sıra neft və qaz yataqları kəşf edilərək işlənməyə hazırlanmış, istismara verilmişdir.

Bütün bu yazılanlar Şahvələd müəllimin həyatının, necə deyərlər, “texniki” tərəfidir. Əslində isə bu “quru”, “statik” və “statistik” məlumatların arxasında onun qaynar elmi və praktik fəaliyyəta dayanır.

İndiki halda mən Şahvələd Köçərlinin nə elmi, nə də istehsalat fəaliyyəti haqda danışmaq niyyətində deyiləm. Məsələ burasındadır ki, bu günlərdə o, özünün ad gününü qeyd edir. Bu, əslində heç yubiley yazısı da deyil. Mən sadəcə olaraq yaxından tanıdığım adam haqda bir neçə kəlmə ürək sözümü demək istəyirəm.Şahvələd Köçərli mənim qohumumdur. Atamın bacısı oğludur. Hələ uşaqlıq illərimdən tanıdığım adamdır. Bütün bunları xatırlatmaqda məqsədim var. Yadımdadır, biz uşaq olanda atamın örnək kimi xatırladığı, nümunə gətirdiyi bir neçə adam vardı ki, onlardan biri də Şahvələd idi. Görünür, elə bu cəhətlərinə görə o zamanlar bizə, orta məktəbi bitirib ali təhsil almaq istəyən məzunlara atam - təcrübəli pedaqoq Qədimalı Mustafayev yarızarafat-yarıciddi deyərdi: “Əvvəlcə Şahvələdin imtahanlarından keçmək lazımdır”. Məsələ burasındadır ki, Şahvələd təkcə öz ixtisasına bələd olmaqla kifayətlənən adam deyildir. Bəli, o zamankı gənc geologiya alimi, ədəbiyyatçı, tarixçi, riyaziyyatçı, coğrafiyaçı, bioloq, kimyaçı... ixtisasına yiyələnmək istəyənləri “imtahana” çəkər, konkret fikirlərini deyərdi. Yaxşı yadımdadır ki, qəbula gələrkən Şahvələd müəllim mənim alman dili və tarix üzrə bilik səviyyəmi yoxlayaraq müəyyən məsləhətlər vermişdi. Sonrakı illərdə qardaşım Fuaddan fizika və riyaziyyat üzrə, digər qardaşım Fasaddan kimya və biologiya üzrə “imtahan” götürmüşdü. Və nəticə heç də pis alınmamışdı. Mən filoloji, o biri qardaşlarım isə nəqliyyat və tibbi ixtisaslar üzrə ali məktəblərə qəbul olunmuşdu. Bəli, Şahvələd müəllim universal, hətta deyərdim ki, ensiklopedik adamdır. Onunla bu gün belə, müasir elmin bir çox sahələri üzrə saatlarla söhbət, hətta, mübahisə etmək olar.

Yəqin ki, nisbətən yaşlı oxucuların yadındadır, vaxtilə Şahvələd Köçərli tez-tez “Elm və həyat” jurnalında elmi-populyar yazılarla çıxış edir, məşğul olduğu elm sahəsinin aktual problemlərindən söhbət açırdı. O, geniş mütaliəli, ciddi bir alim olmaqla yanaşı, həm də duzlu və maraqlı yazılar müəllifidir. Bu cür yazılarda eşitdiyi və ya gördüyü hadisələri qələmə alır.

Şahvələd Köçərli daim oxuyan, öyrənən, mütaliə etməkdən yorulmayan ziyalıdır. Yeniliklərlə tanış olmaq onun xobbisi deyil, bütün həyatının mənasıdır. Onun evinin ən qiymətli “əşyaları” yəqin ki, kitab rəfləridir -desəm yanılmaram.

Kitab demişkən... Şahvələd müəllimin övladlarının həyatı da məhz kitablarla bağlıdır - sözün həm məcazi, həm də müstəqim mənasında. Belə ki, oğlanları Eldar və Cavir bilavasitə kitab yayımı və təbliği ilə məşğul olur. Onun qızı Nigar Köçərli isə “Əli və Nino” kitab mağazası şəbəkəsinin rəhbəridir.

Bəli, Şahvələd Köçərlinin övladlarınnın həyatında və taleyində də kitaba bağlılıq fenomeni, kitaba sevgi kultu yaşayır. Bu, bəlkə də təsadüfi deyildir. Axı Şahvələdin atası Süleyman, babası Köçəri, ulu babası İsa da təhsilə, maarifə maraq göstərən insanlar olmuşlar.

Mən hərdən düşünürəm ki, insanların da minerallar və ya kristallar kimi aşkar-gizli qatları-layları olur. Bu mənada hər kəsin xarakterini ifadə edən bir-iki qabarıq cəhət olur. Zənnimcə, Şahvələd Köçərlinin ən ümdə mənəvi keyfiyyətlərindən biri onun səmimiyyətidir. Görünür həm də məhz elə buna görədir ki, o, hansısa bir adam haqda fikir söyləyərkən qısaca olaraq həmin adamın səmimi və ya qeyri-səmimi olduğunu vurğulayır. İnsanın ən ali keyfiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisi məhz səmimiyyətdir.

Əgər fikir verdinizsə, mən bu müxtəsər yazıda Şahvələd Köçərlinin məhsuldar elmi və praktik fəaliyyəti haqda söhbət açsam da, onun həyatının müxtəlif “pillələrini” özündə ehtiva edən konkret illərə, “tarixi” rəqəmlərə istinad və isnad etmədim. Bəzən illərin qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırılması sanki adamın “əl-ayağına dolaşır”. Əslində isə Şahvələd müəllim daim iş tempini qoruyub saxlayan, gənclik enerjisi ilə çalışan bir adamdır. O, hazırda Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsinin vitse-prezidenti, “Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri” jurnalının baş redaktorunun müavinidir. Şahvələd Köçərli çox əlamətdar bir gündə - dekabr ayının 30-da anadan olub. Mən bu səmimi adamı, istedadlı alimi, tanınmış geoloqu və təvazökar ziyalını ürəkdən təbrik edirəm.Müəllifin bütün yazıları - Firuz MUSTAFABölməyə aid digər xəbərlər
{sape_links}{sape_article}